Udział w Jarmarku Kresowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polonica